tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
a guy with huge balls and likes all the lads
--- greyo lol
viết bởi ggggghtrfjhrdj 16 Tháng mười hai, 2013