tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A marijuana grinder.
Yo chief, pass me the grindelpass so I can pack the bong.
viết bởi Captain Bong-o-lot 17 Tháng sáu, 2008

Words related to grindelpass

bong grinder marijuana smoking weed