tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
when a boy or a gurl can grind allnight long
"hes to grindful for me".
viết bởi ashley webb 21 Tháng mười hai, 2006