tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To roughly move your body against a object or person.
dry humping grindhard
viết bởi xswxmajor gamer 26 Tháng hai, 2012