tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
being fucking annoying
You're really grinding my gears with your ratchet self Shaniqua.
viết bởi TheRealSlimShady2001 14 Tháng mười hai, 2013