tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Humping a fat girl
I was out last night grindinham
viết bởi J REED 17 Tháng ba, 2003