tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
songs that consist of down-tuned guitars, growls, pig squeals and gorish lyrics.
waking the cadaver, they're so "grindxcore"
viết bởi www.myspace.com/casandramademe 04 Tháng mười, 2006