tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Penis hair
He showed me his penis and I saw his grodage
viết bởi Ky Kardashian 21 Tháng mười hai, 2013