tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
The physical act of intercourse.
"They're getting groiny"
viết bởi orby 07 Tháng ba, 2005