tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a football team in the Netherlands
Grolsch United lost an other match but are treu to the next round
viết bởi Shibby 20 Tháng chín, 2003