tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
mental state of being;stoked
The waves today are staight up true gromage.
viết bởi Travis 19 Tháng mười hai, 2002