tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A really grouchy/angry/moody person
Tomm:Oh no here comes rachael...
Scott: AARRRGGGHHH THE GROUCHAPOTTAMUS!
viết bởi TOMM-BOLO 31 Tháng bảy, 2008

Words related to grouchapottamus

angry crazy grouchy hippopotamus moody rachael scary