Top Definition
Nasty, overproduced fizzy yellow beers that the masses buy with little to no regard for the fact that they are terrible.
Buddy: Hey I just picked up a 12 pack of PBR. Come on over!

Me: No thanks, I don't drink that groul.
viết bởi KMBA 28 Tháng một, 2011
n. A useless organism, that stands around doing nothing.

v. The act of grouling, where an organism is standing around not doing anything.
Hey Jim you remember that one time we... wait a minute.. what the Fuck is that groul doing!?
viết bởi Joraz 08 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×