tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

groundhogs day vs. lather chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?