tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Anything that makes people say grr.
That blowhorn is so grrsome
viết bởi explodingpuppies 28 Tháng bảy, 2009

Words related to grrsome

grr annoying bad irritating some