tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
hands that are greedy, or want to own something, control it, etc
get your grubby hands off of my money
viết bởi billlnd 29 Tháng sáu, 2008