tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a bug that lives in your grundel bush and drinks you fumunda cheese
Anthanee itched his grundel in pain
viết bởi Bongmaster420 03 Tháng mười, 2003