Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
when you have a guff its the gas that comes out.
man fukker that is some serious guffgas
viết bởi ricardo picarelli 09 Tháng chín, 2003
4 0
 
2.
its when you guff,its the smelly shit that comes out called guffgas.
fukkin hell virge thats some serious guffgas
viết bởi ricardo picarelli 09 Tháng chín, 2003
3 2