tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A tiny penis, perched on the nuts.
Robert got panced in front of everyone, the whole cheerleading team saw his gummy thang.
viết bởi ChrisLaneBitch 25 Tháng tư, 2007

Words related to gummy thang

gummi thing gummy thing lil penis microdick wiener