A horrible type of music that goth people listen to.
What the fuck is this gunk music shit? At least the name is very appropriate for the noise that's produced.
viết bởi rock fan 22 Tháng tư, 2003
GUNK=goth and punk=NOISE!

Since this god awful "music" is still part of the rock genre, it sucks!
"gunk", LOL, too funny to even deserve an insult from me. ;)
viết bởi ROCK AND METAL SUCKS! 01 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×