tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
person wanting to be a gang banger
he aint no banger he's just a fag gunna be
viết bởi nick notorious gunna be 01 Tháng mười một, 2005

Words related to gunna be

fake gang banger hoodlum nobody wanna be wigger