tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
Use of two weapons of the same type, usually one in each hand.
That guns akimbo cheat owns!
viết bởi mike b 05 Tháng sáu, 2003