tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
Detroit street slang for just a generally offensive person. A jerk, nerd, or plain a-hole.
Yo gurnack, turn off American Idol and put the Pistons game on, dammit!
viết bởi byeSoxy! 09 Tháng ba, 2010