tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
the area above the penis and balls.
"OH MY GOD! AVERY HIT ME SO HARD IN THE GUSHLAPIS!!!!"
viết bởi penilekake10 02 Tháng mười hai, 2011