tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
another term for pussy.
girl: hey cutie
boy: damn girl, u look like u got that good gushy stuff!!!
viết bởi reese (so cakey) babey 30 Tháng ba, 2006