tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
8.
slur for someone of irish decent
Look at that guy, what a dump gushy.
viết bởi grizz 26 Tháng ba, 2004