tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A bus used for public transportation
I caught the gusk to work today
viết bởi Princess John 26 Tháng hai, 2008