tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
anger, angery, , not in good mood. hindi and urdu word.
gussa tera wale wale.
viết bởi koll_mc2006 18 Tháng năm, 2007