tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
having sex, getting that dick up in a girls pussy.
Tonight we cutting, gut busting
viết bởi haqh0re 28 Tháng ba, 2005
 
2.
very comic situation, that burst you into laughter.
"...gut-busting comedy-action movie."
viết bởi gavajb 18 Tháng mười hai, 2011