tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the piece of skin that connects your testicles to your wang
"...i am going to get my gutang pierced"
viết bởi Josh Kupper 06 Tháng năm, 2005

Words related to gutang

fool goofy orangutan orangutang organutang