tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
slang for cocaine
even though Nancy isn't out on the street yet, she will be if she keeps wasting her money on the gutter glitter
viết bởi CB0717 03 Tháng mười một, 2008