tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The pseudoname of a particular Rose-Hulman Institute of Technology Student.
"GuyBlade is online"
viết bởi Guy Blade 06 Tháng mười một, 2003