tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person who spends all there time in the gym rather than going out.
What a gym monkey.
viết bởi YABAm 11 Tháng năm, 2007