Top Definition
jim-NOR-zee-ah

The sickness one might feel at the very mention of any gymnasium-related activity. Can also be triggered by the whiff of stale sweaty clothing or sportsbag contents.
You only have to mention indoor sports and I am overcome with gymnausea.
viết bởi John Latusek 13 Tháng tư, 2006
(jim-NOR-zee-ah)

The sickness one might feel at the very mention of any gymnasium-related activity. Can also be triggered by the whiff of stale sweaty clothing or sportsbag contents.


You only have to mention indoor sports and I am overcome with gymnausea.
viết bởi John Latusek 02 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×