tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the habit of sleeping naked.
Gymnosomnia is a bad habit, I think.
viết bởi uttam maharjan 27 Tháng mười, 2012