Top Definition
1. sperm that is talented in the art of gymnastics.
2. a type of plant or shrub.
'WOW he's got some good gymnosperm!!!'
or
'What a lovely gymnosperm.'
viết bởi Annalie 17 Tháng một, 2008
1. Sperm that is very talented in the art of gymnastics.

2. Also a type of tree!
wow! he has some gymnosperms!!!
That is a very rare type of gymnosperm.
viết bởi Cooman 13 Tháng một, 2008
A sports center (gym or fitness) for women
Hey, Jennifer, we should go to gymnosperm someday
viết bởi Chrszs 18 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×