tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
love of or enthusiasm for women
The women's group indulges the gynophilia of its members.
viết bởi Chrissy 28 Tháng bảy, 2004