tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
An exclamation of shock at having been falsely accused.

"Did you steal my pen?!"

"What?!! Gyong-chuckee!!!"
viết bởi Fergusthejustifier 01 Tháng tư, 2009