tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Gyoru left his RO buddies to FFXI and ditched his RO buddies for some stupid FFXI friends.
remember: bb? endless? aim? mag? majin?
viết bởi mag 31 Tháng bảy, 2004
 
2.
It's...me.
Gyoru talks about wangs a lot.
viết bởi Gyoru 28 Tháng bảy, 2003