tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
armenian word for fag; faggot.

G7

in armenian seven is said "yote" therefore, g 7 becomes gyote
That boy is a gyote.

That boy is a fag.
viết bởi Urban Dictionary 11 Tháng sáu, 2008