Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:
 
2.
Slang term for the drug Cocaine. Also gyoza platter gyoza plate or Yoza.
What up Case, you got that gyoza plate?
viết bởi MengMeng4 20 Tháng năm, 2005
3 8
 
1.
Like a Chinese pot sticker, gyoza is a Japanese dumpling. very yummy! xP
Gyoza!!! Gyoza, gyoza, gyoza, gyoza!!! I found a gyoza whilst i was randomly walking down the sidewalk!!!
viết bởi Imp Ella 14 Tháng sáu, 2008
8 2