It means “Hell” as a hockey stick's shape is akin to the letter “L” so, add two “L” after H and E and it spells Hell.
You are going to h. e. double hockeysticks you sinner!
viết bởi Yvan Blais 18 Tháng tám, 2006
Long way politically correct (not really) way of saying "hell". Adults often use this term to avoid children from picking up the word "hell".
Ross: "DANGER!"
Rachel: "What the H-E DOUBLE HOCKEY STICKS, Ross?!"
Ross: "unagi."
viết bởi keepon18 06 Tháng một, 2012
When you say this it is probobly a nice way to saw hell. Usually kids under the age of eight say this
What the 'H' 'E' Double Hockey Stick!!!
viết bởi DeeThatsMee 06 Tháng một, 2009
what conservative Christians say instead of Hell
Kid 1: What the hell!
Kid 2: mommy Kid #1 said h e double hockey sticks
viết bởi Copper Cab 13 Tháng chín, 2013
The term "h e double hockey stick" refers to saying the word hell.
H E Double Hockey Stick (1999) TV Movie.
viết bởi JV2012 22 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×