tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
hIk
Literal meaning: Little boy, big attitude.
Matty: That guy just ran into a wall!
Jonny: That was no guy, that was hIk!
viết bởi ~@Jonny@~ 29 Tháng tư, 2009