tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
best man at league and sexiest person on earth
yo who's hadley shen?

OH YO THATS THE BEST TARIC SUPP BRO
viết bởi leaguetaric12345 28 Tháng mười, 2013