tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Princess. Who bosses people around and calls unworthy men "butler"
Haeran: I'm a princess. Find my butler!!!!
viết bởi The princess' butler 14 Tháng mười hai, 2013