tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
The Hoff's name said by a person with a lisp
David Hafflehoff - Don't Haffle the Hoff
viết bởi Dave is a gimp 14 Tháng mười, 2006