Top Definition
hagga means shit in hindi slang
it is also used to tell if u messed up sumthing
1)Im gong for hagga (im going to shit)
2)The organizers did hagga in the event(the organizers did a bad job)
#shit #poo #tatti #potty #excreta
viết bởi vaibhav 10 Tháng mười hai, 2007
having a fine girl give u head
damn that girl gives crazy haggas
#head #bj #getting ur dick sucked #gettin brain #gettin dome
viết bởi Graham & Dwight 14 Tháng mười một, 2005
Originally used as an alternative to the "n word," hagga can be used to describe the ghetto mentality and way of life.

Once a hagga, always a hagga
He a true hagga
#black #n word #ghetto #mentality #poor
viết bởi Josty23 24 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×