Top Definition
hagga means shit in hindi slang
it is also used to tell if u messed up sumthing
1)Im gong for hagga (im going to shit)
2)The organizers did hagga in the event(the organizers did a bad job)
viết bởi vaibhav 10 Tháng mười hai, 2007
Originally used as an alternative to the "n word," hagga can be used to describe the ghetto mentality and way of life.

Once a hagga, always a hagga
He a true hagga
viết bởi Josty23 24 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×