tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Have A Good Night.
Have a Great Night.
He told all his friends to hagn.
viết bởi matt 02 Tháng tám, 2005