Top Definition
n.
Hai2u.com is an internet shock site. it features an photo of a woman vomiting while performing fellatio on man sitting in a lawn chair

The site has the text "HAI2U!!!1 :)" at the top of the page.

v.
To expose someone to hai2u.com without them knowing about the site to shock them.
"omg! this dude just HAI2U'ed me! IT WAS SOOOO GROSS!"
viết bởi Dan Lev 05 Tháng sáu, 2005
Commonly used on IRC, represents the greeting "hi to you". Words are usually jumbled to save typing time, "hai 2 u", hai being a geeklike form of hi, 2 being short for to and u being short for you.
* female join the channel
<boy> hai2u
viết bởi OMG 09 Tháng năm, 2004
A Greeting, sometimes used to show everyone you're here.

Offshoots include Hai and Hai2uomg
1: Hai2u dood, leik wuts up.
2: Hai dood.
3: HAI2UOMG ANYONE HERE>?!?!/1/1
viết bởi Rockstar Rox0rs 20 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×