tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Shaved pussy
I shoved my greasy hand down her undies and all around her hairless papercut
viết bởi blashnro 19 Tháng hai, 2014